• Danışmanlık-

Bilgi teknolojileri sektörü projelerinin:

  • %74’ü – başarısız ya da maliyet / zaman hedeflerini aşıyor,
  • %51’i – bütçesini %200 oranında aşıyor
  • %70’i – hedeflenen yararı sağlamıyor.

 

  • «Başarısızlığın en önemli nedeni, projelerin iyi yönetilememesi. (Gartner)
  • Başarısızlık yaygın olmasına rağmen, neyse ki önlenemez değil. »

Enformasyon sistemleri: 1) İnsan, 2) Yönetim 3) Teknoloji, şeklinde 3 boyuttan oluşmaktadır. Bu 3 faktörden birinde sorun yaşandığında, projeniz çatırdamaya başlayacaktır. Kurumsal dönüşüm, yazılım, ERP projelerinde yurtdışında ve ülkemizde benzer sorunlar yaşanmaktadır.

Pratiğin ve uygulanabilir teorinin bütünleştiği hizmet ile, firmanıza uygun çözümler sunuyoruz. Bunları periyodik eğitimler ile, canlı tutup, kalıcı hale getiriyoruz.

Amacımız, ekonomimizin itici gücü olan firmalarımızın, verimlilik ve sistem kullanım etkinliklerini artırmak.

YBS danışmanlık ve eğitim hizmetleri

Duyurular

5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi – Mersin

5. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 26-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında,…